Rozkladanie mobilného pódia

 s kompletným ozvučením

a osvetlením len za 45 minút !!!

     tatra01

1 sekunda = 1 minúta

     schody

     monitory

     plachta

     rost

     mreze

     zatvaranie